Camping Land uit Zee
Camping Land uit Zee
Camping Land uit Zee
Camping Land uit Zee
Camping Land uit Zee
Camping Land uit Zee

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Camping Land uit Zee

Wij heten u van harte welkom op Camping Land uit Zee in Wieringerwerf en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle recreant(en) van de camping Land uit Zee aan de Oom Keesweg 12a in Wieringerwerf.
 • Met het aangaan van de overeenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de recreant(en). Ook is het mogelijk deze uit te printen via de website.
 • De overeenkomst loopt af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist.
 • De recreant(en) dienen een vaste woon- en/of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de recreant(en). Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de recreanten.
 • Beschadigingen en vermissingen van de roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de recreant(en) onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • De recreant(en) dienen de instructies van de eigenaar op te volgen.
 • *De eigenaar kan de recreant(en), bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Camping Land uit Zee ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de recreant(en) het tegendeel kunnen bewijzen.
 • De recreant(en) van Camping Land uit Zee dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • Jervin en Saskia Tonneman zijn de eigenaren en beheerders van Camping Land uit Zee, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

Reservering en bevestiging

 • De reservering/overeenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de website worden gemaakt.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Camping Land uit Zee een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 • Wij vragen u de betaling na reservering te voldoen. Het is ook mogelijk (mits besproken met de eigenaar) deze bij aankomst te voldoen. Mogelijke extra’s rekent u contant af voor of bij vertrek.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

Betaling

 • De verblijfskosten van de Camping Land uit Zee dienen vooraf voldaan te zijn mits anders besproken met de eigenaar.
 • De eigenaar kan in overleg met de recreant(en) van deze voorwaarden afwijken.
 • Voor de overige kosten, dient u deze bij vertrek contant af te rekenen.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 • De recreant(en) dienen de betaling in euro’s te voldoen.
 • Indien de recreant(en) de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant(en) voor ingang van de verlenging de betaling van de eigenaar voldaan te hebben.

Annulering

 • Indien de recreant onverhoopt niet in staat is om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient de recreant(en) dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat de eigenaar de daarvoor vrijgevallen datum als nog aan derden kan aanbieden.
 • Bij annulering betaalt de recreant(en) een vergoeding aan de eigenaar. Deze vergoeding bestaat uit:
  • Tot 2 maanden voor de ingangsdatum is de annulering kosteloos.
  • Bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum is 25% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  • Bij annulering tot 1 week voor de ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  • Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum tot op de dag van aankomst zelf is 100% van het bedrag verschuldigd

Een annulering dient u tevens schriftelijk te melden.

Wij willen u verder verwijzen naar uw annuleringsverzekering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 13.30 uur gebruik maken van uw campingplaats.
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar en zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen.
 • Op de dag van vertrek dient u het kampeerterrein om 12.30 uur te verlaten.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Bezoekers die willen blijven slapen in een bijzettentje dienen te worden gemeld bij de eigenaar.
 • De aanwezigheid van verdachte personen dient u onmiddellijk te melden bij de eigenaar.
 • Honden zijn wel toegestaan, mits aangelijnd.

Wij wensen u een prettig verblijf op Camping Land uit Zee